Euskara

euskadi.eus

Hasiera

PRODUKZIO-ORRIA

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

Txantiloia
[enpresaren logotipoa eta datuak
logotipo y datos de la empresa]
PRODUKZIO-ORRIA
HOJA DE PRODUCCIÓN
 
Data / Fecha   Agindu-zk. / Orden nº  
Artikulua / Artículo   Kantitatea / Cantidad  
Arduraduna / Responsable  
Langilea(k) / Operario(s)  
Oharrak / Observaciones
 
 
ERABILITAKO MATERIALEN ZERRENDA
LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS
Kodea
Código
Deskripzioa
Descripción
Kantitatea
Cantidad
     
     
     
     
     
     
     
 
LANAREN ZEHAZTASUNAK
DETALLES DE LA OPERACIÓN
Arloa
Sección
Lanaren kodea
Código de operación
Lanaren izena
Nombre de operación
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  Produkzio arduradunak O.E.
VºBº Responsable de Producción
  

Azken eguneratzea: 2007/02/27
Euskadi, auzolana