Euskara

euskadi.eus

Hasiera

ATALEN ERROTULUAK

Agiri-ereduen bankua

Fraseologia

 

Enpresak eta tailerrak

 

Empresas y talleres

Aurrekontu Saila

Departamento de presupuestos

Bezeroarentzako Arreta-Zerbitzua

Servicio de Atención al Cliente

Biltegia

Almacén

Departamentu Juridikoa

Departamento Jurídico

Dokumentazio Saila

Departamento de Documentación

Ekonomia Sustapenerako Saila

Departamento de Promoción Económica

Euskara Saila

Departamento de Euskera

Giza Baliabideetako Saila

Departamento de Recursos Humanos

Ikerketa Saila

Departamento de Investigación

Informatika eta Sistemen Saila

Departamento de Informática y Sistemas

Informazio Saila

Departamento de Información

Irudiaren Saila

Departamento de Imagen

Kalitateko Saila

Departamento de Calidad

Kontabilitateko Saila

Departamento de Contabilidad

Makina Saila

Departamento de Máquinas

Marketin Saila

Departamento de Marketing

Peritutza Saila

Departamento de Peritaje

Lan-Arriskuen Prebentzio Saila

Departamento de Prevención de Riesgos Laborales

Prentsa Saila

Departamento de Prensa

Produkzio tailerra

Taller de Producción

Publizitate Saila

Departamento de Publicidad

Saila

Departamento

Salerosketa Saila

Departamento de Compraventa

Salmenta Saila

Departamento de Ventas

Teknologia Berrien Saila

Departamento de Nuevas Tecnologías

Zabalkunde Saila

Departamento de Difusión

Zuzendaritza

Dirección

 

Hipermerkatuak

 

Hipermercados

Altzari-denda

Tienda de muebles

Animalientzako gauzak

Artículos para animales

Argazkiak

Foto / Fotografía

Arrandegia

Pescadería

Arropa

Ropa

Autoaren barne-ekipamendua

Equipamiento interior del automóvil

Autoen osagaiak

Componentes del automóvil

Barazkiak

Hortalizas

Bazarra

Bazar

Bidaia-agentzia

Agencia de viajes

Bidaia-gauzak

Artículos de viaje

Bitxiak

Joyería

Brikolajea

Bricolaje

Burdindegia

Ferretería

Dekorazioa

Decoración

Dietetika

Dietética

Drogeria

Droguería

Edariak

Bebidas

Ehunak

Textil

Elektrizitate-gauzak

Electricidad

Etxetresna elektrikoak

Electrodomésticos

Frutak

Frutería

Garbitzeko gauzak

Artículos de limpieza

Goi-mailako aukera

Alta selección

Gozotegia / Gozo-denda

Pastelería

Harategia

Carnicería

Haurren janari-edariak

Alimentación infantil

Higiezinen agentzia

Inmobiliaria

Ile-apaindegia

Peluquería

Informatika

Informática

Irudi eta soinuko etxetresna elektrikoak

Electrodomésticos de imagen y sonido

Izoztuak

Congelados

Janari-edariak

Alimentación

Jostailuak

Juguetes

Kirolak

Deportes

Lekaleak

Legumbres

Liburuak

Librería

Lorategiko gauzak

Artículos de jardinería

Margoak / Pinturak

Pinturas

Okindegia

Panadería

Opilgintza-produktuak

Productos de bollería

Optika

Óptica

Plater aurrekozinatuak

Platos precocinados

Sukalderako tresneria

Menaje de cocina

Telefonia

Telefonía

Urdaitegia / Txarkuteria

Charcutería

Zerealak

Cereales

Zurgintza

Carpintería

 

Denda txikiak

 

Tiendas pequeñas

Aparkalekua

Aparcamiento

Biltegia

Almacén

Pribatua

Privado

Probalekua(k)
Aldagela(k)

Provador(es)

Komuna(k)

WC
Servicio
Provador(es)

 

Jatetxe, taberna eta kafetegiak

 

Restaurantes, bares y cafeterías

Biltegia

Almacén

Jantokia

Comedor

Komuna(k)

WC
Servicio
Baño

Pribatua

Privado

Sukaldea

Cocina

Umeen jolaslekua

Zona de recreo infantil

 

Azken eguneratzea: 2007/03/30
Euskadi, auzolana