Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

KONTRATUA

Agiri-ereduen bankua

Euskarazko txantiloia

 

Txantiloia
KONTRATUA
 
  ALDERDIAK
  Kontratatzailearen datuak
Enpresaren datuak Ordezkariaren datuak
Izena   Izen-abizenak  
IFK   NAN  
Helbidea   Kargua  
  Kontratatuaren datuak
Enpresaren datuak Ordezkariaren datuak
Izena   Izen-abizenak  
IFK   NAN  
Helbidea   Kargua  
  ADIERAZTEN DUTE
Lehenengo. Enpresa kontratatzaileak [aurrekariak azaldu].
Bigarren. Enpresa kontratatuak [aurrekariak azaldu].
Hirugarren. Bi alderdiek kontratu hau sinatu dute, honako klausula hauen arabera:
  KLAUSULAK
Lehenengoa. KONTRATUAREN XEDEA
Bigarrena. EKINTZAK
Hirugarrena. KONTRATUA BETETZEKO EPEAK
Laugarrena. EGINKIZUNAK ETA BETEBEHARRAK
Bosgarrena. PREZIOA ETA ORDAINTZEKO MODUA
  ADOSTASUNA
 
Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, kontratu honen bi ale egin dira eta alderdi interesdunek sinatu dituzte behean adierazitako toki eta egunean.
Toki-egunak  
  Kontratatzaileak O.E.   Kontratatuak O.E.
     
  Oh.:
Azken eguneratzea: 2007/03/16
Euskadi, auzolana