Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

KONTRATUA

Agiri-ereduen bankua

Oharrak

Informazio gehigarria (legeen aipamenak, eranskinak...) idazkiaren behealdean jasoko dugu, oin-ohar modura, testua arintzeko. Oin-oharrak egiteko Oh. laburdura eta erreferentziako zenbakiak erabil daitezke.
Bide honi  jarraituz, lege-aipamenak, adibidez, honela egin genitzake:

1 Oh.: Web orrialdean hiru hizkuntzak txertatzean kontuan eduki beharko dira enpresaren barne araudian ezarritako lehentasunak: 3.1. Hizkuntza-politika (ikus. I eranskina).
1 Notas: Al incluir los tres idiomas en la página web, se deben tener en cuenta las prioridades establecidas en el reglamento interno: 3.1. Política de idiomas ( ver Anexo I).

 

Azken eguneratzea: 2007/03/16
Euskadi, auzolana