Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

KONTRATUA

Agiri-ereduen bankua

Klausulak

Kontratuaren xede diren akordioak zehaztu behar dira, hau da, alderdi biek derrigorrez bete beharreko klausulak.
Bestalde, klausulak dituen atal kopurua eta baldintzak kontratuaren araberakoak izango dira beti. Honako hauek dira kontratu gehienetan agertzen diren klausulak:

Kontratuaren xedea

Atal honetan adierazten da kontratuarekin hitzartu edo lortu nahi dena.

Ekintzak

Kontratuan adostutakoa lortzeko jarraituko diren pausuak azaltzen dira.

Egiteko eta emateko epeak

Kontratuan adostutakoa burutzeko epeak adierazten dira bertan.

Eskubide eta betebeharrak

Bi alderdiek kontratua sinatzean hartzen dituzten eskubide eta betebeharrak azaltzen dira.

Prezioa eta ordainketa modua

Egindako lanaren prezioa eta berau ordaintzeko modua zehazten dira atal honetan.

Azken eguneratzea: 2007/03/16
Euskadi, auzolana