Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

KONTRATUA

Agiri-ereduen bankua

Aurrekariak

Atal honetan balio arauemailerik izan ez arren, garrantzitsuak izan daitezkeen gertaerak eta aurrekariak azaltzen dira. Aurrekarien berezitasunak kontratu motaren araberakoak izango dira.

Azkenik, klausulak aurkezteko edo, honelako esaldi bat idatzi ohi da.

Bi alderdiak adostutako guztiarekin bat datozela eta aipatutakoa betetzeko gaitasuna dutela, kontratu hau sinatzen dute, honako klausula hauen arabera:

Estando las dos partes de acuerdo con lo acordado y teniendo capacidad para cumplirlo, firman este contrato, según las siguientes cláusulas:

Azken eguneratzea: 2007/03/16
Euskadi, auzolana