Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Produktuen jarraibideak

Agiri-ereduen bankua

Informazio osagarria

Atal honetan produktuaren gaineko informazio osagarria gehitzen da: nola garbitu produktua, segurtasunari dagozkion oharrak,...

 

Informazio osagarria
Ez ezazu objektiboa ukitu. Zikin badago, zapi leun batekin garbitu.
Kamera trabatu egiten bada, ez ireki, argazkiak gal daitezke eta.
Ez bota erabilitako pilarik zaramara, erabil itzazu horretarako propio dauden ontziak.
Ez utzi umeei kamara hau eurek bakarrik erabiltzen.

Información complementaria
No toque el objetivo. Si está sucio límpielo con un paño suave.
Si la cámara se atasca, no la abra, las fotos se podrían perder.
No tire las pilas usadas a la basura, utilice los contenedores que corresponden.
No deje a los niños utilizar esta cámara ellos solos.

 

Produktu honek segurtasun neurri guztiak betetzen ditu, honekin batera jasoko duzun agiri ofizialak ziurtatzen duen bezala.

Este producto cumple todas las medidas de seguridad, tal y como certifica el documento oficial que se adjunta.

 

 

 

Azken eguneratzea: 2007/02/19
Euskadi, auzolana