Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Berme-orria

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

Plantilla en bilingüe

BERME-ORRIA

GARANTÍA


Enpresa ekoizlea


Empresa productora

Izena / Nombre:

 

Helbidea / Dirección:

 

Tel.:

 

Enpresaren konpromisoa eta bezeroaren betekizunak

Compromiso de la empresa y requisitos del cliente

Berme honek ziurtatzen dizu produktuaren berme-epean matxuraren bat gertatuz gero, eta betiere behean zehazten diren baldintzetan, ahalik eta lasterren konpontzeko edo berri bat emateko konpromisoa hartzen dugula.

 

Bermeaz baliatzeko, agiri honekin batera erosketa-tiketa aurkeztu beharko duzu. Gainera, produktua aldatu edota konpontzeko dendara ekartzen baduzu, jatorrizko kutxan egitea ezinbestekoa da.

Esta garantía le asegura que en caso de ocurrir alguna avería durante el plazo de la garantía y siempre dentro de las condiciones que se detallan posteriormente, nos comprometemos a arreglar el producto o cambiarlo por uno nuevo, lo antes posible.

Para utilizar esta garantía deberá presentar junto con este documento el ticket de compra. Además, si trae el producto averiado a la tienda, es imprescindible que lo haga en la caja original.


Bermearen epea


Plazo de garantía

 


Berme-orriaren baldintzak eta baliogabetzeko arrazoiak


Condiciones de la garantía y razones para invalidarla

1.
2.
3.

1.
2.
3.


Adostasuna

Conformidad

Agiri honetan zehaztutako guztiarekin ados daude, bai eroslea, bai saltzailea.

Tanto el comprador como el vendedor, están de acuerdo con lo aquí expuesto.

Eroslearen sinadura
Firma del comprador


Enpresaren zigilua
Sello de la empresa

 

Azken eguneratzea: 2007/02/19
Euskadi, auzolana