Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Txekea

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

 

Eguna
Fecha

Agiri zk.
Nº Docum.

Azalpena
Concepto

Zenbatekoa
Importe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[bankuaren logotipoa eta datuak
logotipo y datos del banco]

 

Erakundea
Entidad

Bulegoa
Oficina

 

k.d.
d.c.

Kontu-zenbakia
Número de cuenta

 

CCC

0000

0000

0  0

000000000 0

IBAN

0000

0000 0000

0000    0000    0000

  eur._______________________________________________€

Txeke honen ordez, honi ordaindu_________________________________
Páguese por este cheque a

 

Euro kopurua__________________________________________________
Euros


Toki-egunak (letraz)____________________________________________

Lugar y fecha (en letras)


saila
00 zk. 0.000.000    0    0000    0

serie       nº

(Sinadura / Firma)

 

Azken eguneratzea: 2006/12/29
Euskadi, auzolana