Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Proforma faktura

Agiri-ereduen bankua

Fraseologia

Eguna
Data

Fecha

Tokia
Lekua

Lugar

Proforma faktura zk.
Proforma faktura zenb.

Factura proforma nº

Ref. factura proforma

Proforma faktura erf.

Bidaltzaileak proforma faktura honetan dagoen informazio guztia benetakoa eta zuzena dela ziurtatzen du.

El remitente declara que toda la información en esta factura proforma es cierta y correcta.

Ez du merkataritza baliorik.

No tiene valor comercial.

 

Azken eguneratzea: 2006/12/29
Euskadi, auzolana