Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

ESKAERA-ORRIA

Agiri-ereduen bankua

Fraseologia

Eskaera-orria

Hoja de pedido

Eskera data
Eskaera zk.

Eskaera zenb.

Fecha de pedido
Pedido nº

Eskatzailea

Solicitante

Bezeroa

Cliente

Hornitzailea

Proveedor

Kopurua

Cantidad

Zenbatekoa

Importe

Azalpena

Descripción

Salneurria aleko

Precio unidad

Entregatzeko helbidea

Dirección de entrega

Ordaintzeko era

Modo de pago

Jasotzean ordaindu

Contra reembolso

Helbideratutako ordainketa

Pago domiciliado

Kontu korrontean sartu

Ingresar en cuenta corriente

Azken eguneratzea: 2006/12/29
Euskadi, auzolana