Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Albarana

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

[enpresaren logotipoa eta datuak
logotipo y datos de la empresa]


ALBARANA

 

Bezeroa
Cliente

Entregarako datuak
Datos para la entrega

Izena / Nombre:

Helbidea / Dirección:

Helbidea / Dirección:

PK eta herria / CP y  población:

PK eta herria / CP y  población:

Probintzia / Provincia:

Probintzia / Provincia:

Tel.:

IFK / CIF:

Eguna / Día:

Tel.:

Ordua / Hora:

 

Bezeroaren kodea
Código cliente

        IFK        
CIF

Hornitzailea
Proveedor

Eskaera zk.
Pedido nº

Albaran zk.
Albarán nº

Eguna
Fecha

 

 

 

 

 

 

 

Kopurua
Cantidad

Azalpena
Descripción

Salneurria aleko
Precio unidad

Zenbatekoa
Importe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zerga oinarria
Base imponible

 

BEZ
IVA

 

Guztira
Total

 

Azken eguneratzea: 2007/01/19
Euskadi, auzolana