Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Gutuna: Kexa adierazi / kexa bati erantzun

Agiri-ereduen bankua

Sarrera

Normalean, gure kexa azaldu aurretik, sarrera laburtxo bat egiten da. Erreklamazioa egiteko arrazoiak azaltzen dira, hau da, beharrizan hori izatera eraman gaituen egoera aipatzen da.

Kexa adierazi

Joan den hilean, zure bidaia-agentziara jo nuen abuzturako astebeteko bidaia erreserbatzera. Azkenik, Istambulerako bidaia hartu nuen, abuztuaren 14tik 20ra arte. Agentziako langileak azaldu zidanaren arabera, eskaintzan hegazkin txartelak eta astebeteko egonaldia pentsio osoan hiru izarreko hotelean sartzen ziren. Gainera, hiri erdigunean kokatutako hotela omen zen.

El mes pasado acudí a su agencia para  reservar un viaje de una semana en agosto. Finalmente contraté un viaje a Estambul, del 14 al 20 de agosto. Según me explicó la trabajadora de la agencia, la oferta incluía los billetes de avión, la estancia de una semana en un hotel de tres estrellas en pensión completa. Además, era al parecer un hotel situado en el centro de la ciudad.

Kexa bati erantzun

Zure kexa gutuna eta bertan erantsitako dokumentuak aztertu ondoren, esan behar dizugu izugarri sentitzen dugula gurekin kontratatutako bidaia espero bezain ondo ez suertatzea.

Tras estudiar su queja y los documentos que adjuntó a la carta, debemos comunicarle que sentimos muchísimo que el viaje que contrató con nosotros no saliera tan bien como esperaba.

Azken eguneratzea: 2006/12/27
Euskadi, auzolana