Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Gutuna: Informazioa eskatu / bidali

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

[hartzailearen izen-abizenak]
[kargua]
[erakundea]
[kalea] [zenbakia], [solairua]
[posta-kodea] [herria]

 

INFORMAZIO-ESKAERA / INFORMAZIOA EMAN
INFORMACIÓN / PETICIÓN DE INFORMACIÓN

 

[hartzailearen izena/abizena] jn./and.:

 

Sr./Sra. [nombre/apellido destinatario]:

 

... zerbitzu berria eskaintzen hasi gara.
... enpresa berria zabaldu dugu.

 

... hemos empezado a ofrecer un nuevo servicio.
Hemos abierto una nueva empresa...

 

Hori dela eta, gure zerbitzu berrien gaineko informazioa eman nahi dizuegu.
Horregatik guztiagatik, ematen dituzuen zerbitzuen gaineko informazioa behar dugu.

 

Debido  a ello, deseamos informarles acerca de los nuevos servicios que ofrecemos.
Por todo ello, nos gustaría informarnos sobre los servicios que ofrecéis.

 

Eskutitz honen bidez zure zalantza guztiak argituko direlakoan, agur.
Informazioa albait arinen bidaltzea eskertuko genizuke.

 

Esperamos que con esta carta le hayamos aclarado toda la información que necesitaba.
Le agradecería enviase la información a la mayor brevedad.

 

[herria], [urtea]-(e)ko [hila]-aren  [eguna]-(a)

 

[lugar], [día] de [mes] de [año]

 

[sinadura / firma]
[igorlearen izen-abizenak / nombre y apellidos del remitente]
[kargua]
[cargo]

 

Oh.:
Nota:

 

Azken eguneratzea: 2007/02/21
Euskadi, auzolana