Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Gutuna: Elkarrizketa-deia

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

[hartzailearen izen-abizenak]
[kargua]
[erakundea]
[kalea] [zenbakia], [solairua]
[posta-kodea] [herria]
ELKARRIZKETA-DEIA
CONVOCATORIA DE ENTREVISTA

 

 

[hartzailearen izena/abizena] jn./and.:

 

Sr./Sra. [nombre/apellido destinatario]:

 

Sortu diren beharrizanei aurre egiteko, [...] lanpostua bete behar dugu.

 

Para atender las necesidades que han surgido, necesitamos cubrir el puesto de [...].

 

Zure CV jaso ondoren, elkarrizketara deitzen dizugu zure prestakuntzaz informazio gehiago izateko asmoz.

 

Tras recibir su CV, le llamamos a una reunión para obtener más información sobre su formación.

Eguna / Día

 

Ordua / Hora

 

Tokia / Lugar

 

 

Bileran elkar ikusiko dugulakoan, agurtzen zaitut.

 

Esperando vernos en la reunión, reciba un saludo.

 

[herria], [urtea]-(e)ko [hila]-aren [eguna]-(a)

 

[lugar], [día] de [mes] de [año]

[sinadura / firma]
[igorlearen izen-abizenak / nombre y apellidos del remitente]
[kargua]
[cargo]

 

Oh.:
Nota:

 

Azken eguneratzea: 2007/02/20
Euskadi, auzolana