Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Gutuna: Barkamena eskatu

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

txantiloia
[hartzailearen izen-abizenak]
[kargua]
[erakundea]
[kalea] [zenbakia], [solairua]
[posta-kodea] [herria]

 

BARKAMEN-ESKAERA
PETICIÓN DE DISCULPAS

 

[hartzailearen izena/abizena] jaun/andrea:

Sr./Sra. [nombre/apellido destinatario]:

Gutun honen bidez, barkamena eskatu nahi dizugu [egin dugun akatsa]-gatik.

Por la presente, le pedimos disculpas por [el error que hemos cometido].

Kontua da [...] gertatu dela eta, horregatik,...

Ha ocurrido [...] y, debido a ello...

Aldez aurretik gugan jarri duzun konfiantzagatik eskerrak emanez,  ahaleginduko gara horrelako akatsik berriz gerta ez dadin.

Agradeciéndole de antemano la confianza depositada en nosotros, nos esforzaremos para que errores como éste no vuelvan a suceder.

Adeitasunez, agur.

Reciba un cordial saludo.

[herria], [urtea]-(e)ko  [hila]-aren  [eguna]-(a)

[lugar], [día] de [mes] de [año]

[sinadura / firma]
[igorlearen izen-abizenak / nombre y apellidos del remitente]
[kargua]
[cargo]

Oh.: Arazoren bat egonez gero, jarri nirekin harremanetan.
Nota: Si hubiera algún problema, póngase en contacto con nosotros.

Azken eguneratzea: 2007/02/20
Euskadi, auzolana