Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Posta elektronikoa

Agiri-ereduen bankua

Babes-oharra

Mezua bukatzeko babes-oharra idatzi ohi da, hau da, mezua edozeini ez zabaltzeko ohartarazpena. Elebitan idatzi nahi izanez gero, goian euskarazko testua idatzi eta azpian erdarazkoa. Hori adierazteko bide bat baino gehiago dago:

 

Mezu honek, baita, hala badagokio, erantsitako edozein agirik ere, isilpeko informazioa edo informazio pribilegiatua izan dezake. Informazio hori jasotzeko baimena izendatutakoak baino ez dauka. Zu ez bazara adierazitako hartzailea, jakinarazten dizugu, indarrean dagoen legeriaren arabera, debekatuta dagoela baimenik gabe informazio hori erabili, hedatu eta/edo kopiatzea. Mezu hau errakuntza bat dela-eta jaso baduzu, jakinarazi iezaiozu bidaltzaileari posta elektronikoaren bitartez, eta ezabatu ezazu. Eskerrik asko.

Este mensaje y los documentos que, en su caso, lleve anexos, pueden contener información privilegiada o confidencial. El acceso a esta notificación por otras personas distintas a las designadas no está autorizado. Si Vd. no es la persona destinataria indicada, queda notificada que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, por favor le rogamos que lo comunique inmediatamente al remitente vía e-mail y proceda a su destrucción.

 

Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi edo transmisioak huts egiteagatik), eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu, ez inprimatu eta ez baliatu.

Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error, le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente.

Azken eguneratzea: 2006/12/22
Euskadi, auzolana