Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Lan-iragarkia

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

[enpresaren izena]-(e)k honako lanpostu hau(ek) bete behar d(it)u:

[nombre de la empresa] precisa incorporar a su plantilla:

 

[lanpostuaren izena eta kopurua]

 

[puesto de trabajo y cantidad]

Eginkizunak

Misión

[...]

[...]

Betekizunak

Requisitos

[...]

[...]

Lan-baldintzak

Condiciones laborales

[...]

[...]

Interesdunek bidali CVa honako helbide honetara:

Interesados enviar CV a la siguiente dirección:

[helbidea]

 

Azken eguneratzea: 2007/01/10
Euskadi, auzolana