Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

CURRICULUM VITAE

Agiri-ereduen bankua

Euskarazko txantiloia

 

 

Curriculum vitae

NORBERE DATUAK

Izen-abizenak:

Jaioterria:

Jaioteguna:

NAN:

Helbidea:

Telefonoa(k):

Posta elektronikoa:

Argazkia (hautazkoa)

LAN ESPERIENTZIA

[epea]

[enpresaren izena eta mota, lanpostua, ardura garrantzitsuenak]

...

...

IKASKETAK

[epea]

[zer, non, titulua]

...

...

BESTELAKO IKASTARO ETA MINTEGIAK

[epea]

[zer, ordu-kopurua, non, titulua]

...

...

Hizkuntzak

[epea]

[zer, non, titulua]

Informatika

[epea]

[zer, non, titulua]

BESTELAKO GAITASUNAK

Ama hizkuntza

Gaitasun artistikoak

Harremanetarako gaitasuna

Antolaketarako gaitasuna

Gida baimena

[tokia], [urtea]-(e)ko [hila]-aren [eguna]-a

 

[sinadura]

[izen-abizenak]

 

 

Azken eguneratzea: 2007/01/10
Euskadi, auzolana