Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

AGURRA

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

Nik,

El/La Sra.

[igorlearen izen-abizenak / nombre del remitente]

jn./and.k, [enpresaren izena]-(e)ko [kargua] naizen honek,

[cargo] de [nombre de la empresa],

agur le saluda

egiten dizut, [hartzailearen izen-abizenak], eta [adeitasunezko esaldiren bat].

[nombre y apellidos del destinatario], y [frase de cortesía].

[herria], [urtea]-(e)ko [hila]-aren [eguna]-(a)

[lugar], [día] de [mes] de [año]

Azken eguneratzea: 2007/01/09
Euskadi, auzolana