Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Bertaratze-ziurtagiria

Agiri-ereduen bankua

Txantiloi elebiduna

 

[enpresaren logotipoa eta datuak
logotipo y datos de la empresa]

 

BERTARATZE-ZIURTAGIRIA
CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Nik, [egiaztatzailearen izen-abizenak]-(e)k, [enpresaren izena] enpresako  [kargua]  naizen honek, honako hau

Yo, [nombre y apellidos del certificador], [cargo] de la empresa [nombre de la empresa],

ZIURTATZEN DUT CERTIFICO 

...-(e)la.

que...

Ekitaldia /Acto

[batzarra, hitzaldia,...]

Tokia / Lugar

 

Iraupena / Duración

 

Horrela jasota geratzeko eta dagozkion ondorioak izateko, ziurtagiri hau luzatu dut.

Y para que así conste y tenga los efectos oportunos, expido el presente certificado.

[herria], [urtea]-(e)ko  [hila]-aren  [eguna]-(a)

[lugar], [día] de [mes] de [año]

[sinadura]
[egiaztatzailearen izen-abizenak]
[kargua]
[cargo]
Azken eguneratzea: 2007/01/09
Euskadi, auzolana