Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Bertaratze-ziurtagiria

Agiri-ereduen bankua

Fraseologia

Ziurtatzen dut
Egiaztatzen dut

Certifico

[...] andrearen eskariz
[...] jaunak eskatuta

Por petición de la señora [...]
Por petición del señor [...]

Horrela jasota geratzeko
Horrela jasota gera dadin

Para que así conste

Dagozkion ondorioak izateko
Dagozkion ondorioak izan ditzan

Para que surta los efectos oportunos

[...] jaunak / andreak agindu eta ontzat emanik

Por orden del/la sr./a [...] y con su visto bueno

[...] jaunaren oniritziarekin
[...] andreak ontzat emana

Con el visto bueno del señor [...]
Con el visto bueno de la señora [...]

Oniritzia
O.E.

Visto bueno
VºBº

Azken eguneratzea: 2007/01/09
Euskadi, auzolana