Euskara

euskadi.eus

Kanpo-harremanak

Bertaratze-ziurtagiria

Agiri-ereduen bankua

Bukaerako esaldia

Ziurtagiria formula jakin batekin amaitzen da. Hona hemen adibide batzuk:

 

Eta horrela jasota geratzeko eta dagozkion ondorioak izateko, ziurtagiri hau egin dut.

Y para que así conste y tenga los efectos oportunos, expido el presente certificado.

 

Eta horrela jasotzen dut ziurtagiri honetan.

Y así lo certifico mediante el presente documento.

 

Eta hala jasota gera dadin ziurtagiri hau egin dut.

Y para que así conste, expido el presente documento.

 

Eta premia denerako jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin dut.

Expido el presente certificado, para los efectos oportunos.

Azken eguneratzea: 2007/01/09
Euskadi, auzolana