Euskara

euskadi.eus

Relaciones externas

Catálogo de publicidad

Banco de modelos de documentos

Plantilla en bilingüePlantilla en bilingüe

[enpresaren logotipoa eta datuak
logotipo y datos de la empresa]

 

[kanpainaren lema edo eslogana]
[slogan o lema de la campaña]

Baliagarritasuna / Validez

 

 

[produktuaren argazkia]
[foto del producto]

[prezioa]
[precio]

[produktuaren deskribapena]
[descripción del producto]

 

[produktuaren argazkia]
[foto del producto]

[prezioa]
[precio]

[produktuaren deskribapena]
[descripción del producto]

 

 

[produktuaren argazkia]
[foto del producto]

[prezioa]
[precio]

[produktuaren deskribapena]
[descripción del producto]

 


[informazio osagarria]
[información complementaria]

 

Fecha de la última modificación: 26/02/2007
Euskadi, bien común