Euskara

euskadi.eus

Relaciones externas

Carta: Aceptar un nuevo trabajador / no aceptarlo

Banco de modelos de documentos

Plantilla en bilingüe

 

[hartzailearen izen-abizenak]
 [kalea] [zenbakia], [solairua]
[posta-kodea] [herria]

 

LANPOSTU HUTSARI BURUZKO ERABAKIA
DECISIÓN SOBRE EL PUESTO VACANTE

 

[hartzailearen izena/abizena] jn./and.:

 

Sr./Sra. [nombre/apellido destinatario]:

 

Sortu diren beharrizanak asetzeko lanpostua bete behar dugu. Hori dela eta, aukeratze-prozesua abian jarri genuen.

 

Para atender las necesidades que han surgido, necesitamos cubrir un puesto de trabajo. Debido a ello, iniciamos un proceso de selección.

 

Gutun honen bidez, zure CV aztertu eta elkarrizketa egin ondoren, zu onartzea erabaki dugula jakinarazten dizugu.

 

Honen bidez, elkarrizketa egin ondoren eskaintzen dugun lanposturako zure profila ez dela egokiena erabaki dugula jakinarazten dizugu.

 

Por la presente le comunicamos que, tras estudiar su CV y entrevistarle personalmente, hemos decidido aceptarle.

 

Por la presente le comunicamos que, tras entrevistarnos, hemos considerado que su perfil no se ajusta al puesto de trabajo que ofrecemos.

Ongi etorri gure enpresara. Agur.

 

Eskerrik asko zure denboragatik. Besterik gabe, agur.

 

Bienvenido a nuestra empresa. Un saludo.

 

Gracias por su tiempo. Un saludo.

 

[herria], [urtea]-(e)ko [hila]-aren  [eguna]-(a)

 

[lugar], [día] de [mes] de [año]

 

[sinadura / firma]
[egiaztatzailearen izen-abizenak / nombre y apellidos del remitente]
[kargua]
[cargo]

 

Oh.:
Nota:

 

Fecha de la última modificación: 21/02/2007
Euskadi, bien común