Euskara

euskadi.eus

Relaciones externas

Carta: Expresar una queja / responder a una queja

Banco de modelos de documentos

Plantilla de respuesta en bilingüe

 

[hartzailearen izen-abizenak]
[kargua]
[erakundea]
[kalea] [zenbakia], [solairua]
[posta-kodea] [herria]
KEXARI ERANTZUNA
RESPUESTA A LA QUEJA

[hartzailearen izena/abizena] jauna/andrea:

Sr./Sra. [nombre/apellido destinatario]:

Gutun honen bidez jaso genuen zure kexa-gutunari erantzun nahi diogu.
Zure kexa gutuna eta bertan erantsitako dokumentuak aztertu ondoren,...

Mediante esta carta deseamos responderle a la queja que recibimos.
Tras estudiar su queja y los documentos que adjuntó a la carta,…

Barkamena eskatzen dizuegu sortutako arazoagatik, eta konpontzeko [...] egingo dugula ziurtatzen dizuegu.
Sentitzen dugu, baina aipatutako arrazoiak ez dira bidezkoak zure kexari baiezkoa emateko, beraz,...

Le pedimos disculpas por el problema surgido y para solucionarlo le aseguramos que haremos...
Lo sentimos, pero las razones que usted alega no son procedentes para aceptar su queja, por lo tanto...

Horrelakorik berriz ez gertatzea espero dugu. Adeitasunez, agur.
Gure azalpena ulertuko duzuelakoan, agur.

Esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Un cordial saludo.
Esperando que entienda nuestra explicación, reciba un saludo.

[herria], [urtea]-(e)ko  [hila]-aren  [eguna]-(a)

[lugar], [día] de [mes] de [año]

[sinadura / firma]
[igorlearen izen-abizenak / nombre y apellidos del remitente]
[kargua]
[cargo]

Oh.:
Nota:

 

Fecha de la última modificación: 21/02/2007
Euskadi, bien común