Euskara

euskadi.eus

Relaciones externas

Carta: Expresar una queja / responder a una queja

Banco de modelos de documentos

Plantilla de queja en bilingüe

 

[hartzailearen izen-abizenak]
[kargua]
[erakundea]
[kalea] [zenbakia], [solairua]
[posta-kodea] [herria]
KEXA ADIERAZI
REFLEJAR UNA QUEJA

[hartzailearen izena/abizena] jauna/andrea:

Sr./Sra. [nombre/apellido destinatario]:

Aurreko astean, zuen dendan [produktuta] erosi genuen.
Pasa den hilean, zuen enpresara jo nuen [zerbitzua] eskuratu nahian.

La semana pasada compramos en su tienda [producto].
El mes pasado acudí a su empresa para obtener [el nombre servicio].

Kontratatu genuen zerbitzua eta jaso duguna erabat ezberdinak izan direnez,...

Ez gaude batere konforme jaso dugun produktuarekin.

El servicio que contratamos y el que hemos recibido han sido completamente diferentes...
No estamos nada conformes con el producto que hemos recibido.

Horrelakorik berriz ez gertatzea espero dugu. Adeitasunez, agur.
Zuen erantzunaren zain geratzen gara. Agur.

Esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Un cordial saludo.
Esperando vuestra respuesta, reciban un saludo.

[herria], [urtea]-(e)ko  [hila]-aren  [eguna]-(a)

[lugar], [día] de [mes] de [año]

[sinadura / firma]
[igorlearen izen-abizenak / nombre y apellidos del remitente]
[kargua]
[cargo]

Oh.:
Nota:

 

Fecha de la última modificación: 21/02/2007
Euskadi, bien común