Euskara

euskadi.eus

Relaciones externas

Carta: Expresar una queja / responder a una queja

Banco de modelos de documentos

Plantilla de respuesta en euskera

 

[hartzailearen izen-abizenak]
[kargua]
[erakundea]
[kalea] [zenbakia], [solairua]
[posta-kodea] [herria]
KEXARI ERANTZUNA

[hartzailearen izena/abizena] jauna/andrea:

Gutun honen bidez jaso genuen zure kexa-gutunari erantzun nahi diogu.
Zure kexa gutuna eta bertan erantsitako dokumentuak aztertu ondoren,...

Barkamena eskatzen dizuegu sortutako arazoagatik, eta konpontzeko [...] egingo dugula ziurtatzen dizuegu.
Sentitzen dugu, baina aipatutako arrazoiak ez dira bidezkoak zure kexari baiezkoa emateko, beraz,...

Horrelakorik berriz ez gertatzea espero dugu. Adeitasunez, agur.
Gure azalpena ulertuko duzuelakoan, agur.

[herria], [urtea]-(e)ko  [hila]-aren  [eguna]-(a)

[sinadura]
[igorlearen izen-abizenak]
[kargua]

Oh.:

 

Fecha de la última modificación: 27/12/2006
Euskadi, bien común